Book Cover: Dariusz Chojecki - Moneta rzymska na ziemi raciborskiej
Dariusz Chojecki - Moneta rzymska na ziemi raciborskiej
Book Cover: Dariusz Chojecki - Z kart historii Zespołu Szkół Specjalnych  w Raciborzu (1949-2009)
Dariusz Chojecki - Z kart historii Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu (1949-2009)
Book Cover: Dariusz Michta - Zrozumieć weksle. Podręcznik prawa wekslowego nie tylko dla studentów
Dariusz Michta - Zrozumieć weksle. Podręcznik prawa wekslowego nie tylko dla studentów
Book Cover: Marek Bugdol - Wprowadzenie do zarządzania jakością. ISO, TQM, administracja...
Marek Bugdol - Wprowadzenie do zarządzania jakością. ISO, TQM, administracja...
Book Cover: Radosław Niklewicz - Społeczeństwo a władza na ziemi raciborskiej  w latach 1945-1947
Radosław Niklewicz - Społeczeństwo a władza na ziemi raciborskiej w latach 1945-1947
Book Cover: Red. nauk Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). Wyd 2. uzupełnione
Red. nauk Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). Wyd 2. uzupełnione
Book Cover: Red. nauk Małgorzata Durzewska, Henryk A. Kretek - Obywatel w aspekcie fenomenologicznym
Red. nauk Małgorzata Durzewska, Henryk A. Kretek - Obywatel w aspekcie fenomenologicznym
Book Cover: Red. nauk. Adam Szecówka, Joanna Dzieńdziora, Sabina Musioł - Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej
Red. nauk. Adam Szecówka, Joanna Dzieńdziora, Sabina Musioł - Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej
Book Cover: Red. nauk. Andrzej Kracher, Rafał Riedel - Demokracja medialna – źródła władzy
Red. nauk. Andrzej Kracher, Rafał Riedel - Demokracja medialna – źródła władzy
Book Cover: Red. nauk. Andrzej Kracher, Rajmund Morawski - Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim
Red. nauk. Andrzej Kracher, Rajmund Morawski - Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim
Book Cover: Red. nauk. Dariusz Chojecki, Ewa Pierzchała, Joanna Wróblewska-Jachna - Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych
Red. nauk. Dariusz Chojecki, Ewa Pierzchała, Joanna Wróblewska-Jachna - Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych
Book Cover: Red. nauk. Dariusz Michta - Wybrane zagadnienia prawa spółek: praca zbiorowa
Red. nauk. Dariusz Michta - Wybrane zagadnienia prawa spółek: praca zbiorowa
Book Cover: Red. nauk. Dorota Gierszewski, Henryk A. Kretek - Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie
Red. nauk. Dorota Gierszewski, Henryk A. Kretek - Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie
Book Cover: Red. nauk. Henryk A. Kretek - Implementacja idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju
Red. nauk. Henryk A. Kretek - Implementacja idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju
Book Cover: Red. nauk. Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój - Sustainable development - Debiut naukowy 2018. T.10
Red. nauk. Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój - Sustainable development - Debiut naukowy 2018. T.10
Book Cover: Red. nauk. Henryk Kretek, Rafał Riedel - Etyka a polityka
Red. nauk. Henryk Kretek, Rafał Riedel - Etyka a polityka
Book Cover: Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój - Sustainable development - Debiut naukowy 2017
Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój - Sustainable development - Debiut naukowy 2017
Book Cover: Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2015
Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2015
Book Cover: Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Sustainable development. Debiut naukowy 2016
Red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Sustainable development. Debiut naukowy 2016
Book Cover: Red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Prawo organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
Red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Prawo organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku
Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku
Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem
Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem
Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania
Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania
Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T.1
Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T.1
Book Cover: Red. nauk. Lidia Zacharko - Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej
Red. nauk. Lidia Zacharko - Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej
Book Cover: Red. nauk. Rajmund Morawski, Teresa Jemczura - W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu
Red. nauk. Rajmund Morawski, Teresa Jemczura - W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2011
Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2011
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012
Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013
Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2014
Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2014
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010
Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010
Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Rajmund Morawski - Organizacje społeczne wobec problemów społecznych
Red. nauk. Teresa Jemczura, Rajmund Morawski - Organizacje społeczne wobec problemów społecznych