PIOTR OLENDER

Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905: działania na morzu

Polska Akademia Umiejętności, Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2010

Jednym z pierwszych dużych konfliktów pomiędzy XX-wiecznymi potęgami była wojna rosyjsko-japońska prowadzona w latach 1904-1905. Wojna ta, na morzu, była to pierwsza konfrontacja drednotów z nowoczesnymi metodami prowadzenia działań — minami, torpedami oraz okrętami podwodnymi.”

 

„Wojna rosyjsko japońska 1904-1905: działania na morzu”

Publikacja jest pracą przewodnią (habilitacyjną) wydaną wspólnym nakładem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i PWSZ w Raciborzu pt. „Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905. Działania na morzu.” Obszarem zainteresowań naukowych dr. hab. Piotra Olendra jest historia wojen morskich i budownictwa okrętowego sprzed roku 1914, przede wszystkim zaś historia okresu „pary i żelaza” (1860-1905 – czyli od momentu zbudowania pierwszych pełnomorskich pancerników do momentu skonstruowania okrętu liniowego nowej generacji  Dreadnougt) oraz historia ery „żagla” ze szczególnym uwzględnieniem okresu od połowy XVII stulecia (początku wojen angielsko-holenderskich) do końca wieku XVIII.

Autor ma w swoim dorobku dziesięć książek publikowanych, także w języku angielskim („Sino-French Naval War”, 1884-1885). Niektóre pozycje doczekały się także tłumaczeń na tak „egzotyczne” dla Polaków języki,  jak japoński). Jest także autorem około czterdziestu artykułów i recenzji publikowanych w takich czasopismach, jak „Przegląd Historyczno-Wojskowy” czy „Morze, Statki Okręty” (tego ostatniego periodyku jest stałym współpracownikiem) i innych. Jest członkiem Komisji Historii Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

dr hab. Piotr Olender

„Rzetelny opis pierwszej klęski białego mocarstwa europejskiego, a właściwie euro-azjatyckiego (Rosji) w walce z pogardzanym dotąd azjatyckim państwem „kolorowym”, w tym przypadku „żółtym”, czyli Japonią. Ten fakt może nauczyć sceptycyzmu wobec rasizmu, ksenofobii i euro(po)centryzmu oraz doceniania i szanowania potencjalnych przeciwników 

Cezary Nałęcz recenzja „Echa Przeszłości” 2012, 13, s. 402-423

 

Dystrybucja

Publikacja dostępna jest w sprzedaży w:

Księgarnia Sowa ul. Długa 23, 47-400 Racibórz, tel. 32 418 15 13,

mail: ksiegarniasowa1@gmail.com

http://e-sowa.osdw.pl

Centrum Druku ul. Słowackiego 55, pok. A 017, 47 – 400 Racibórz centrumdruku@giscom.pl

mail: centrumdruku@giscom.pl

http://www.giscom.pl/skrypciarnia-pwsz.html